Centralt säkerhetsprojekt på Schenker

I Kristianstad valde de oss vid installation av utfartsgrind

Styrenhet SchenkerSchenker är just nu inne i ett projekt som skapats för att uppgradera säkerhetssystemen för in- och utpassage i vid alla sina enheter.

– Det handlar i princip om att ytterligare säkerställa in- och utpassage, berättar Schenker Kristianstads anläggningschef Bo Jönsson, det innefattar då t ex ID-kort, kodade grindar och videoövervakning över alla våra anläggningar. För vår del har det blivit nya rutiner både vid in- och utpassage.

Trots centrala avtal mellan Schenker och ett norskt serviceföretag har Bo Jönsson valt att vända sig till Nipeda AB i samband med sin utfartsgrind. Varför blev det just Nipeda?

– Jag känner till de här killarna sedan lång tid tillbaka. De har löst tuffa problem hos oss tidigare. T ex sköter de redan viss teknisk service på en av våra posttransportbanor och där har de visat upp kreativa lösningar för att vi ska kunna upprätthålla produktionen vid banan.
– Vi har vidare all rätt att göra frånsteg från de centrala avtalen, särskilt om det ger oss ett ekonomisk eller servicemässigt bättre utgångsläge.

– I det här fallet är kanske inte den ekonomiska dealen den viktigast biten. Att välja en lokalt förankrad leverantör som Nipeda ger oss en klart bättre sits när det gäller just support och underhåll. Om vi får problem har vi Nipeda här på dagen och bara det är ett viktigt argument för vårt samarbete med dem.

– Framför allt känner jag att de här killarna verkligen bryr sig om mig som kund, de månar helt enkelt om vår relation. De är alltid tjänstvilliga och visar upp gedigen kunskap inom sitt gebit – en bredd i kunnandet som tilltalar oss. Det blir ofta kreativa lösningar både när det gäller reparationer och underhållsservice och det gillar vi.

SchenkerGrind_810px

Vid Schenkers utfart i Kristianstad har ni valt en fribärande skjutgrind på 7 meter och frångått den tidigare lösningen med en traditionell dubbelflyglig slaggrind. Hur kan det komma sig?

– Ja, där diskuterade vi en del för att hitta bästa lösningen. Med den här grinden är vi inte längre lika känsliga för vind som vi var tidigare. Vi ligger ju lite ute på slätten och det kan blåsa rätt rejält. Med vår gamla grind hade vi ofta problem med stöd/glidstagen och när det är full fart på mornar och kvällar vill det till att utfarten fungerar. Med den här lösningen garderar vi oss mot återkommande driftstopp på ett bra sätt.

Blandade fakta
Den grind som nu pryder Schenkers utfart i Önnestad är en 7 meters ABAS ProGate AST/ASH som är bultad i gjutet fundament. I installationen ingår motor, styrautomatik och monterad säkerhetsutrustning. Utifrån Schenkers behov av utpasseringskontroll är grinden samlänkad med det lokalt nyinstallerade styr- och säkerhetssystemet.

På Schenker i Önnestad är transporttrafiken stundtals mycket tät. Under en normaldag passerar ett tusental tunga transporter genom anläggningen.
Text och Bild: Tomas Bengtsson