Nipeda – Din port till framtiden!

Vi planerar och utför port- och grindinstallationer, monterar dockningsanläggningar och erbjuder underhållsservice med maximal servicegrad. Vi kan samtidigt se till att Du har den senaste tekniken och att Ditt behov tillgodoses genom hela processen, från första utkast till färdig leverans, genom en noggrann avvägning mellan kostnader och önskemål.

Vi bistår också med avancerad efterbehandling och support vid t ex ombyggnader och installation av tilläggsautomatiker. Med återkommande periodiskt underhåll och förebyggande arbete kan vi också hålla Ditt företags alla portsystem välsmorda och funktionsdugliga året runt, i ur och skur.

Vi erbjuder även akutservice, en trygghet för företag med tuffa leveransplaner. Drabbas Du av funktionsproblem behövs bara ett telefonsamtal, så är vi inom kort på plats för att omgående åtgärda Ditt problem.

Tecknar Du ett serviceavtal med oss blir Din kostnad dessutom synnerligen tilltalande för Ditt företag.