Har 19 års erfarenthet i branschen, både som montör och service- tekniker. Han har vidare djupgående erfarenhet när det gäller planering och beräkningar i samband med nyinstallationer. Dan har tidigare också arbetat som licensierad svetsare och initierad smed. Dan är vår monteringsansvarige expert. Med sin helhetssyn från offert till sista skruv ser han ofta redan på planerings- stadiet nya lösningar och besparingar.