Har 25 års erfarenhet i portbranschen, både som montör och servicetekniker. Han är sedan tidigare en erfaren maskintekniker med inriktning på jordbruks- och skogsmaskiner. Arvet från tiden som bilplåtslagare är väl dokumenterad. Lars-Göran är vår expert på el/hydralik och mekanik. När det t ex gäller elhydralisk styrning kommer hans goda kunskaper mycket väl till pass i jakten på enkla och smidiga upplägg.