KLF Kristianstad

Monterade 4 stycken LDI takskjutportar samt 1 lasthus.