Rullport / Rollizip

Fruktbudet i Malmö har fått en rullport / rollizip installerad.

Fruktbudet i Malmö har fått en rullport / rollizip installerad.